YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

İsrafil Uçurum
Başkan

Yusuf Uçurum
Başkan Vekili

İrfan Vural
Bağımsız Üye

Ahmet Kılavuz
Bağımsız Üye

Fatma Uçurum
Üye

Oğuz Uçurum
Üye

Levent Uçurum
Üye

Komiteler

DENETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
İrfan Vural Başkan
Ahmet Kılavuz Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
Ahmet Kılavuz Başkan
İrfan Vural Üye
Sencer Doğru Üye

RİSKİN ERKEN
SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
İrfan Vural Başkan
Fatma Uçurum Üye